Kirja kertoo Matti Alahuhdan urasta Nokian ja Koneen johdossa. Kirjassa Matti avaa johtamisfilosofiaansa, yrityksien kasvuja, markkinointia, henkilöstön ja asiakkaiden johtamista sekä paljon muuta. Kirja on elämänkerta Alahuhdan urasta ja itsessään johtajuuden oppeja ei niinkään ole tarjolla. Toki kirjassa kerrotaan Alahuhdan näkökulmia johtajuudesta ja hänen johtajakausiensa tuloksista, mutta kovin konkreettisia tapoja ei jaettu.


Mitä vien kirjasta käytäntöön?

Aiemmista reflektioista poiketen, lähen pohtimaan mitä vien kirjasta käytäntöön. Johtajuus on iso teema ja se sisältää todella paljon osa-alueita ”aina itsensä johtamisesta tiimin johtamiseen” – (Johtamista ja kahvia podcast). Mietin tätä, että Alahuhta puhui olevansa tietoisesti vaativampi johtaja jollain ajanjaksolla ja tulokset paranivat huomattavasti. Ilmeisesti työntekijät olivat hieman kyrpiintyneitä tähän tapaan, mutta hän uskoi sen lopulta palkitsevan työntekijöitä menestyksenä.

Itseäni miettiessäni johtajana, niin kokemattomuuteni näkyy siinä, että olen liian hyväntahtoinen enkä haluaisi tuottaa toiselle paineita ja stressiä. Tämäkin on vahvuuteni, mutta on myös heikkouteni. Minun tulisi määrätietoisemmin osata vaatia muilta enemmän, jotta muiden kehitys ja tulokset olisivat parempia, kuin päänsilittely tekniikalla. Kumpi olisi sitten palkitsevampaa työntekijällä tai tiimillä? Se, että hyvä johtaja silittää päätä vai kannustaa tuloksiin ja on tukemassa korkeampaa menestystä. Näistä tulen löytämään kultaisen keskitien ja hyödynnän sitä osana johtoryhmäämme toimimista Osuuskunta Hohkeessa.


Kuinka johtajuus näkyy omassa toiminnassasi?

Tiimiakatemialla on jatkuvaa johtajuutta ja johdettavana olemista. Juuri 21.1 treenasimme aiheesta vertaisjohtaminen. Vertaisjohtaminen on tiimiakatemian termi ja minä määrittelen sen olevan johtamista samalta tasolta ilman hierarkiaa. Jokainen meillä akatemialla on vertaisjohtaja. Omassa toiminnassani se näkyy esimerkillisenä eli omalla työpanoksellani ja olemuksellani pyrin luomaan tehokasta yrityskulttuuria. Olen valmis oppimaan muilta ja jaan oppejani muille.

Johtoryhmässä toimin hyvinvointipäällikkönä, joten vastuualueeni on pyrkiä hyvinvointia edistävään toimintaan. Mielestäni hyvinvointi ei saisi olla yksilön ja yrityksen tavoitteena, vaan hyvinvointi on työkalu yrityksen menestyksen tavoittelussa. Tavoitteena saavuttaa hyvinvoivatila on haastava ja milloin voi sanoa, että on saavuttanut tavoitteensa? Jos tekisi joka päivä omaa energisyyttään ja hyvinvointia vaalivia asioita ja keskittyisi saavuttamaan konkreettisia tavoitteita esimerkiksi työelämässä tai harrastuksissa, jotka palkitsevat onnistumisen tunteilla jatkuvasti, niin hyvinvointi muodostuu itsestään tiedostamatta ja elämä tuntuu merkitykselliseltä todennäköisemmin.


Kuunteleva johtaja

Minä olen kuunteleva johtaja. Kirjassa Alahuhta puhuu johtajuudesta ja kuinka on tärkeä taito johtajalla kuuntelemisen taito. Aidosti tiimiään kuunteleva johtaja kehittää itseään ja yritystään uudella tiedolla ja kriittisellä näkökulmalla omaa toimintaansa kohtaan. Johtajana haluan olla synnyttämässä ajatuksia. En koe itseäni suurien ideoiden synnyttäjäksi, mutta osaan olla mukana ryhmässä synnyttämässä niitä.

Kuunteleva johtaja osaa luoda tiimilleen merkityksellisyyden tunnetta huomioimalla tiimiläisten ilot ja surut. Olen huomannut, kuinka arvokasta on toisen ihmisen huomioiminen. Varmasti jokainen ihminen nauttii tulleensa huomioiduksi. Se on arvokasta, kun toinen henkilö muistaa sinut ja sinun asioitasi. Se kertoo aidosta kiinnostuksesta ja välittämisestä.


Visiot ja strategiat yrityksissä

Tämän aiheen haluan käsitellä omasta näkökulmasta tässä reflektiossa. Mikä on meidän visiomme ja strategiamme? Näistä ollaan Hohkeessa puhuttu treenien ja palavereiden muodossa. ”Meidän visiomme kuulemma ovat oppiminen, ystävystyminen ja MYM”. – Onni Keiskoski. Rehellisesti en muista näitä ja nämä ei ole meidän kulttuurissa vielä niin läsnä. Meidän tiimin yhteishenki on kehittynyt aivan järkyttävästi tammikuussa 2022.


Yrityskulttuuri

Yrityskulttuurilla on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Yrityskulttuuri on sitä, mitä yrityksessä on meneillään nyt ja millainen ilmapiiri siellä on. Monissa yrityksissä ja urheilujoukkueissa koetaan olevan kulttuuria, vaikka kulttuuri on takana historiassa. Kulttuuri syntyy tiimin tämänhetkisen tilanteen mukaan. Meidän Osuuskunnan kulttuuri on mielestäni selvästi parempaan päin. Tällä hetkellä keskitymme onnistumisiin ja positiivisen ajattelun vaalimiseen. Syksyllä hieman rämmimme ja tuntui olevan hyvin vaikeata monella osa-alueella ja sitä vahvistettiin toisiltamme. Tähän muutos on lähtenyt hyvin käyntiin. Juuri lopettamamme tiimipalaveri saatiin juuri vedettyä loppuun ja koen tiimipalaverin yhdeksi parhaiksi tähän mennessä. Olimme koko ajan asian päällä, nauroimme ja osasimme ottaa rennosti. Jopa osallistumisprosentti keskusteluun monelta taholta oli hyvä.Etusivu