5 Toimintahäiriötä tiimissä | Tiimiakatemia kirjareflektio

Patrick Lencionin kirjoittama kirja johtotiimin 5 toimintahäiriöstä. Kirjassa oli mielenkiintoinen tarina ja se sai minut lukijana uppoutumaan tarinaan. Kirjassa käsiteltiin tiimin 5 toimintahäiriötä, johtamista sekä johtotiimin rooleja ja vastuita. Tarina alkoi siitä, kun tarinan teknologia yritys DecisionTech oli kokenut järkyttävää tappiota ja suuntaan oli saatava muutos aikaiseksi. Yritykseen astui toimitusjohtajan paikalle uusi henkilö, jonka tarkoitus oli saada tiimi hioutumaan yhteen ja jakamaan samat tavoitteet. Tiimissä vallitsi luottamuksen pula, konfliktien pelko, sitoutumisen puute, vastuun välttely ja tulosten huomiotta jättäminen sekä oman edun ajaminen.5 toimintahäiriötä tiimissä:

  • Luottamus pula
  • Konfliktien pelko
  • Sitoutumisen puute
  • Vastuun välttely
  • Tulosten huomiotta jättäminen

Menestyvän tiimin edellytyksenä on, että kaikki nämä osa-alueet toimivat. Yksikään osa-alue ei ole mielestäni tärkeämpi kuin toinen, vaan osa-alueet muodostavat avaimen menestykkääseen tiimityöhön. Tämä toimii kuin kaava, joka toimii niin, että yhden osa-alueen toimiessa, toimii kaikki. Aloitetaan pohjalta eli ensimmäisestä toimintahäiriöstä, joka oli siis luottamus. Ensiksi täytyy luoda täysi luottamus tiimin jäsenten välille, jotta voidaan päätöksiä tehdessä nähdä konflikteja mielipiteiden välillä ja saataisiin tehtyä paras lopputulos kaikkien tiimin jäsenten mielestä. Näin saadaan jokaisen näkökulma esiin päätöstä tehdessä ja kun päätös on tehty kaikki huomioiden, niin sitoutuminen työhön on laadukkaampaa, eikä saisi jäädä katkeria ajatuksia, sillä konfliktien kautta päästään yhteisymmärrykseen. Tiimissä vallitsee luottamus, osataan käsitellä konfliktit ja sitoudutaan tiimiin, niin vastuullisuus kasvaa ja tunnetaan oma vastuurooli tiimissä. Kun kannetaan vastuut ja sitoudutaan tiimiin, yhteiseen tekemiseen, niin oma asema jää taka-alalle ja lähestytään asioita tiimin yhteisen tulostavoitteiden kannalta. Koko tiimi sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja haluaa saavuttaa tulokset yhdessä.


Konfliktien pelko

Konfliktien pelko nousi esiin minulle. En aikaisemmin olisi osannut ajatella konfliktien tärkeyttä tältä kannalta. Itse en pidä konflikteista kauheasti ja pyrin välttämään niitä, mutta hyvin kirjassa nostettiin konfliktien tärkeyttä esiin luottamuksen parantamiseksi ja yhteisten päätösten aikaan saamiseksi. Tämän haluan viedä käytäntöön, jos konflikti saa aikaiseksi mielestäni paremman päätöksen. Myönnän, että olen taipuvainen myöntymään asioissa konfliktien välttämiseksi ja myös sen takia, että luulen muiden pitävän minua huonona jätkänä siksi, että olen eri mieltä ja aiheutan konfliktia. Ja kyllä tämmöisen tapahtuessa olen ehkä hieman katkera päätöksestä, koska se ei ole mielestäni hyvä ja se vaikuttaa minun sitoutumiseen päätöstä kohtaan, vaikka olisin voinut vaikuttaa ja tuoda omat näkökulmat esiin ja taistella niiden puolesta. Toki, jos koko muu tiimi on eri mieltä, niin pitää miettiä olenko minä se tiimin negatiivisen ilmapiirin lähde.

5 Toimintahäiriötä tiimissä Kirjan tarina oli loistava ja jo tässä vaiheessa Tiimiakatemiaa näen jo hieman samoja piirteitä meidän tiimissä ja mihin suuntaan meidän tiimi voisi olla menossa, jos tämmöisiä toimintahäiriöitä ilmenee. Jos toimintahäiriöt kasvaa tiimissämme haasteiksi, niin silloin vaaditaan samanlaista johtajuutta, kuin kirjan päähenkilöllä ja pistää kaikki tiimin tarpeet töiden edelle. Työt sivuutetaan täysin ja tiimi pistetään etusijalle.


Picture of Fysiikkavalmentaja Elias

Fysiikkavalmentaja Elias

elias@fysiikkavalmentaja.fi