Sisältöstrategia | Tiimiakatemia kirjareflektio

Esipuhe

Reflektiossa on yhdistelty lähteistä löytyneitä oppeja sekä reflektoitu omia ajatuksiani. Tarkoituksenani on tällä reflektiolla valmistautua alkavaan opinnäytetyö projektiin, jossa tullaan tekemään tutkimustyötä sekä työn kirjoittamista lähteineen. Opinnäytetyöstä tulee minulle varmasti pitkä, laaja ja todellinen haaste. Tavoitteeni on luoda hyvä opinnäytetyö, jota voidaan hyödyntää käytännössä liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjien toimesta.


Mikä on sisältöstrategia?

Sisältöstrategia on työkalu markkinoinnin ja viestinnän johtamiseen. Sisältöstrategian avulla pystytään rakentavaan arvokkaita ja kiinnostavia brändejä, joilla on merkitystä asiakkaan arjessa. Lisäksi sisältöstrategia auttaa segmentoimaan yrityksen asiakkaat heidän kiinnostuksen kohteiden ja motiivien pohjalta. Sisältöstrategiassa halutaan rakentaa strategia, jonka avulla voidaan tuottaa asiakkaille arvokasta sisältöä sekä lisäarvoa. (Keronen & Tanni 2017).


Oma kokemukseni sisältöstrategiasta on vähäistä, mutta jatkuvasti oppimaan päin. Hohkeessa on luotu talven aikana brändikäsikirjoja, joista on saanut paljon oppeja sisältöstrategiaan. Lisäksi päästessäni mukaan fysiikkavalmennus -yrityksen markkinointiin mukaan, olen nähnyt heidän sisältöstrategiaansa ja oppinut siitä.


Sisältömarkkinointi käytännön työssä

Sisältöstrategia on nykypäivänä yksi markkinoinnin tärkeimpiä tekijöitä. Ostajat kuluttavat sisältöjä valtavasti ja usein ennen ostopäätöstä, ostaja tutustuu yrityksen sisältöihin sosiaalisen median kanavissa sekä verkkosivuilla (SDM Oy). Mielestäni sisältöstrategia on tärkeä työkalu yritykselle ja sen päämäärien kiteyttämiselle. Mahtava esimerkki sisältömarkkinoinnista on Kuntokeskus Liikku, joka tekee mainiota markkinointia, joka noudattaa tiettyjä suuntaviivoja viestinnässään. Liikun slogan ”paras treeni on tehty treeni” kuvastaa todella hyvin heidän kaikkea markkinointiviestintää. Viestintä on positiivista, kannustavaa ja empaattista. Itsekin tulen hyvälle tuulelle Liikun sisällöistä.

”Organisaatiolähtöisellä sisällöllä häviät pelin, sillä näin tehdessäsi hiot jatkuvan muutoksen keskellä asiakkaalle merkityksettömiä sisältöjä” (Keronen & Tanni 2017).

Asiakkaalle arvokas sisältö syntyy kaikissa tilanteissa, joissa asiakas ja yritys ovat kontaktissa esimerkiksi markkinointikanavissa, tapaamisissa, myyntitilanteissa, koulutuksissa, valmennuksissa ja projektien päätöspalavereissa. (Keronen & Tanni 2017)


Jaa osaamisesi ja tietosi täydellisesti

Sisältömarkkinoinnissa ei saa pantata mitään tietoja itsellään, vaan kaikki kannattaa jakaa yleisölle ja potentiaalisille asiakkaille. Kun asiakkaat saavat todella laajasti ja paljon tietoa, on heidän helpompi ostaa palvelua yritykseltä, kuin yrittää itse opiskella ja viedä käytäntöön kaikki se lisäarvo, jota yritys tarjoaa. (Kortesuo & Kurvinen 2012) En ole osannut ennen ajatella asiaa tästä näkökulmasta. Hienoa nähdä, kuinka eri asiantuntijat ja kirjoittajat näkevät asioita eri tavalla. Olen törmännyt termiin, että ei saa antaa kaikkia tietoja, jotta asiakkaalle jää mielenkiintoa tutustua lisää palveluun. Voikohan tämä vaikuttaa toisinaan siihen, että asiakas ei edes ymmärrä yrityksen jättävän jotain oleellista kertomatta ja pahimmassa tapauksessa asiakkaalle syntyy tunne, että yrityksen palvelun taso ei vastaa hänen odotuksiaan ja tavoitteitaan. Jos alkaisi markkinoinnissa tuomaan kaiken tiedon palveluista ja lisäarvosta asiakkaalle, niin ehkä sen tavoitteena on onnistua, niin hyvin, että asiakas ei jaksa ja kykene poimimaan näistä parhaista ajatuksista parhaita, vaan luottaisi palveluntarjoajan pääomatietoon ja, että hän osaa löytää sen ratkaisun asiakkaan ongelmaan.


Miksi minua ei ymmärretä?

”Älä syytä muita siitä, jos he eivät ymmärrä sinua. Ymmärrä heitä paremmin, jotta he voivat alkaa ymmärtää sinua” (Keronen & Tanni 2017).

Olen ajatellut usein, ettei tiimissämme minua ymmärretä. Kuitenkin oma ajatukseni tästä ei perustu mihinkään, vaan luon itse itselleni sitä ajatusta ja mielikuvaa. Jos ajattelen ettei minua ymmärretä, niin helposti myös haen tilanteista vastaukseksi itselleni sen, että taaskaan minua ei ymmärretä tai minut jätetään huomiotta. Itsehän vain vahvistan tällöin ajatusta ja kaivan itselleni syvempää kuoppaa. Käytäntöön haluan viedä sen, että jos koen ettei minua ymmärretä, niin selitän uudestaan ja toisella tavalla. En voi tyytyä hiljaiseen myöntymiseen. Se vain vahvistaa omaa ajatusharhaani.


Sisältöstrategia sisältää seuraavia asioita:

  1. Miten markkinointi ja viestintä toteuttavat strategisia tavoitteita.
  2. Keiden tavoittaminen, sitouttaminen ja palveleminen on organisaation menestyksen kannalta keskeisintä.
  3. Mitkä ovat tärkeimpien asiakasryhmien keskeisimmät motiivit hankkia organisaation tuotteita ja palveluita.
  4. Miten motiivipohjaiset segmentit ja ostajapersoonat luodaan sekä miten ja minkälaiset sisältöpolut näille ryhmille suunataan, jotta niissä huomioidaan motiiveihin osuva argumentaatio ostoprosessin vaiheen mukaan.
  5. Millä toimin asetettuihin tavoitteisiin päästään ja miten onnistumista mitataan.

(Keronen & Tanni 2017)


Hohkeen sisältöstrategia

Paljon olen työskennellyt yhdessä markkinointipäällikömme kanssa ja saanut oppia vierestä sisältömarkkinoinnista. Koen, että toisinaan olen myös itse pystynyt antamaan oppeja. Hohkeella on luotuna huikea brändikäsikirja ja nykyään sisältömarkkinointimme noudattaa upeasti sen suuntaviivoja. Itsessään sisällöntuotantoon ei ole luotuna selkeää kalenteria, milloin julkaista mitäkin. Esimerkiksi voisi olla hyvä tehdä markkinoinnin vuosikello, missä olisi mietittynä juhlapyhät sekä tärkeät päivät ja ajanjaksot Hohkeen markkinoinnissa. Kuitenkin sisältöä on tullut melko säännöllisesti ja se on ollut mielestäni laadukasta ja siistiä. Menneen syksyn ja kuluvan talven aikana olen saanut todella hienoja ja tärkeitä oppeja sisältöstrategiaan liittyen ja siitä voin olla kiitollinen. Vihdoin tilannekin tiimissämme on se, että jokainen tiimiyrittäjä on päässyt asiakasprojektien pariin viikottain.Lähteet:

Keronen, K; Tanni, K; 2017; Sisältöstrategia – Asiakaslähtöisyydestä tulosta

Birgitta; Suomen Digimarkkinointi Oy (SDM Oy); Sisältöstrategia – markkinoinnin perusta: https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/sisaltostrategia-markkinoinnin-perusta

Kortesuo, K; Kurvinen, J; 2012: Blogimarkkinointi – Blogilla mainetta ja mammonaa


sisältöstrategia

Picture of Fysiikkavalmentaja Elias

Fysiikkavalmentaja Elias

elias@fysiikkavalmentaja.fi