Koulutus

Opintokokonaisuudet

Auktorisoitu Personal Trainer (HEO)

 • Europe Activen akkreditoiman Personal Trainer - koulutus, taso EQF4. 
 • Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen (SKY:n) akkreditoiman Auktorisoitu Personal Trainer (APT) - koulutus.
 • Kuntoutuksen perusteet

Liikunta- ja terveystieteet (Jyväskylän avoin yliopisto)

 • Liikunta ja terveys
 • Ihmisen liikkumisen biologiset perusteet
 • Liikuntapedagogiikan perusteet
 • Liikunta yhteiskunnassa
 • Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä
 • Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria
 • Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä
 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Ravitsemustieteen perusteet (Itä-Suomen avoin yliopisto)

 • Ravitsemustieteen perusteet
 • Ravitsemus ja liikunta
 • Ravitsemusfysiologia
 • Ravitsemus ja ruokavaliot
 • Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa

Muut kurssit

 • Psyykkisen valmennuksen perusteet
 • Psyykkinen valmennus: Suorituskyvyn edistäminen
 • Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus
 • Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Kehon rakenne ja toiminta