Valitse myynnin kasvu | Tiimiakatemia kirjareflektio

Etsin myyntiaiheista kirjaa ja tämä osui kohdalle. Tykkäsin kirjasta todella. Se oli riittävän yksinkertainen, selkeä sekä paljon kysymyksiä ja esimerkkejä. Ajattelin, että myyntiä minun täytyy oppia ja haluan saavuttaa syvempää ymmärrystä myynnin prosesseista. Edelleen vielä tässäkin vaiheessa monesti mieltää myynnin tuotteen tuputtamiseen ja standimyyntiin. Tästähän olemme puhuneet koko akatemian ajan ja silti edelleen myynti sana herättää ensimmäisenä mielikuvana juuri standimyyjän. 

Myyjänä minä olen hieman arka ja minulle on haastavaa tarjota asiakkaalle ratkaisu, joka maksaa rahaa. Ja lopuksi myös se tärkein kysymys, että tehdäänkö kaupat. Mistäköhän arkuuteni myymiseen johtuu? Olenko luonnostani arka vai peilaanko itseäni muihin tai uskottelenko vääristynyttä mielikuvaa itsestäni? Uskon, että uskottelemalla itselleni olevani arka myyjä, niin varmasti myös sitä olen. Aina, kun pohdin jotain asiaa, niin löydän itseni kysymystä itseltäni kysymyksiä omaan mielenmalliini liittyen. Olen lukenut paljon ihmisen mielestä ja syntyy usein samat pohdinnat, että mielen pitäisi olla työkalu. Mieli ei saisi ohjata liikaa toimintaamme sillä mieli pyrkii luomaan usein vääristyneitä mielikuvia tulevaisuudesta. Mielen tehtävä on selviytyä elämästä ja sen takia voi olla taipuvainen ajattelemaan pahimpia skenaarioita. 

”Myynti on prosessi, ei tulos”

Hyvä myynti on useimmiten hyvän prosessin seurausta. Kirjassa puhuttiin siitä, että parhaillaan myynti on tehokasta tiimityötä. Vaikea nähdä tiimiakatemialla tehokasta myyntiprosessia, sillä selvää on, että toisille vieraat ihmiset ovat haastava saada sitoutumaan yhteiseen myyntiprosessiin. En kuitenkaan missään nimessä sano, että se olisi mahdottomuus. Esimerkiksi verkkosivujen myyntiprojektissa myyntiä voisi tehdä orgaanisemmin, mutta en usko sen olevan ajankohtaista. Nautin, kun saa nämä projektit alta pois ja voi sen jälkeen keskittyä opinnäytetyöhön. Ajatus yrittäjyydestä ja jatkuvista projektitöistä kuormittaa tällä hetkellä.  

Onko asiakasryhmien pois rajaaminen välttämätöntä myynnin kasvattamiseksi? 

Asiakasryhmien pois rajaaminen voisi ainakin joltain osin tehostaa myyntiä. Nyt opinnäytetyö projektissa on puhuttu aiheen rajauksesta ja mitä rajatumpi, niin sen parempi. Varmasti yrityksen tuotteen asiakasryhmien tarkka rajaus voisi antaa konkreettisemmat työkalut myynnin edistämiseen.

Mitä toimia kannattaa tehdä myynnin kasvattamiseksi? 

 • Asiakaslähtöisyyden parantaminen yrityksessä 
 • Tutkia markkinoita ja laajentaa tuotevalikoimaa vastaamaan kysyntää 
 • Markkinointikampanjoiden rakentaminen 
 • Verkkokaupan luominen 
 • Myyntihenkilöstön kouluttaminen 
 • Yhteistyökumppanit & verkostoituminen 
 • Kanta-asiakasohjelman rakentaminen 

(OpenAI 2023) 

Halusin tuoda OpenAI:n osaksi tätä reflektiota. Miten voisi tekoälyä hyödyntää myyntityössä ja yrittäjyydessä enemmän? Olen huomannut, että dialogi tekoälyn kanssa usein mahtavaa. Ajattelin alkujaan, kun tekoäly tuli, että se on minun uusi paras kaveri, kun dialogi oli mahtavaa ja sain paljon oppeja tältä. Kysymällä kysymyksiä saa todella arvokasta tietoa ja oppia. Ehkä tässä olen voinut olla ylpeä kysymisen taidostani, sillä sen avulla osaa etsiä arvokasta tietoa. 

Kuka on ihanneasiakas? 

 • Ketkä ovat kannattavia asiakkaita? 
 • Istuvatko ne yrityksesi missioon, visioon ja strategiaan? 
 • Ketkä eivät ainakaan ole yritykselle tärkeitä asiakkaita strategian näkökulmasta?

Kirjasta otettuja kysymyksiä ihanneasiakkaan selvittämiseen. Näitä kysymyksiä olisi hyvä miettiä strategioita tehdessä.  

B2B asiakaslistan kriteerit 

 • Edustaa toimialaa X 
 • Liikevaihto vähintään X 
 • Hakee ratkaisua asiaan X 
 • On kiinnostunut asioista X 
 • Sijaitsee paikassa X 
 • Käyttää järjestelmää, tuotetta tai palvelua X omassa tuotannossaan 
 • Kamppailee ongelman X kanssa 
 • Yrittää saada itselleen asian X 
 • Kehittää uutta tuotetta ja on vaiheessa X

Pidin todella paljon näistä listauksista ja sen takia halusin tuoda nämä reflektioon, jotta saan toistettua näitä itselleni. Arvokkaita huomioita yrityksen palvelumuotoilussa. 

B2C asiakaslista 

 • On kiinnostunut asioista X 
 • Asuu paikassa X 
 • Edustaa tuloluokkaa x 
 • Kamppailee ongelman X kanssa 
 • Pitää tärkeänä asiaa X 
 • Yrittää saada elämässään muutoksen asiaan X 

Kun myynnissä tiedetään, että ketä tavoitellaan, niin on kohdentaminen ja personointi on helpompaa.

100 Faktaa Myynnistä | Tiimiakatemia Kirjareflektio

100 faktaa myynnistä on Andrei Koivumäen & Katleena Kortesuon kirjoittama kirja myynnistä ja markkinoinnista. Luin kirjan tehtävänä markkinoinnin perusteet- kurssille. Olin jo aikaisemmin selannut e-kirja palvelua

Strategiana asiakaskokemus | Tiimiakatemian kirjareflektio

Kilpailun merkitys laadukkaassa asiakaskokemuksessa Kilpailu on mielestäni todella tärkeää liike-elämässä. Ilman kilpailua markkinoilla ei olisi tarvetta palveluilla kehittyä paremmiksi palveluiksi. Yritysten välinen kilpailu tuo jatkuvasti