Sinisen meren strategia | Tiimiakatemia kirjareflektio

Sinisen meren strategia – W. Chan Kim, Renèe Mauborgne

Sinisen meren strategia kirja kertoo sinisistä meristä ja punaisista meristä. Näillä merillä tarkoitetaan yrityksien liiketoiminnan markkinoita. Sinisellä merellä tarkoitetaan paikkaa markkinoilla, jossa yritys on onnistunut löytämään markkinaraon, missä ei ole kilpailua. Punainen meri on taas vertaus markkina-alueeseen, jossa joudutaan kilpailemaan muita kilpailijoita vastaan esimerkiksi hinnalla tai laadulla. Sinisen meren strategia on yhdistellä eri alojen elementtejä ja löytää asiakkaille ratkaisu, jota ei voi verrata kilpailijoiden tarjontaan.
 

Kilpailun sijaan ainutlaatuinen asiakaskokemus

Kirja inspiroi ja liekitti ajatusta, että sinisen meren strategian tavoitteena on tehdä kilpailusta merkityksetöntä. Kirjasta otan tärkeimpänä oppina juuri tämän tavoitteen. Eli haluan tehdä liiketoimintani kilpailusta merkityksetöntä. Tavoitteeni on rakentaa niin ainutlaatuinen palvelu, joka kasvattaa niin asiakkaan kuin yrityksenkin arvoa. Ymmärtämällä asiakasryhmää sekä ei-asiakkaita, niin minulla on paremmat edellytykset päästä siniselle merelle. Haluan uudistaa liikunta- ja hyvinvointialan palveluita Suomessa, joten minun on löydettävä keinot, joilla saada spesifi palvelu. On se sitten yhdistelemällä muilta toimialoilta tuttuja tapoja tai uusien tapojen kehittämistä.

 

 

Toimialojen rakenteet eivät ole kiveenhakattuja, niitä voi muokata

Yrityksen liiketoiminnan ei tulisi täydellisesti rajattua. Sininen meri aukeaa yrityksille, kun uskalletaan muuttaa toimialan rakenteita ja tuottaa palveluita eri tavalla. Miten voisimme Osuuskunta Hohkeessa poiketa Tiimiakatemia:n rakenteista ja tuoda palveluita markkinoille uudessa valossa?

Maailman laajuinen megafoni

Yrityksellä on käytössä nykypäivänä maailman laajuinen megafoni. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa voisimme Tiimiakatemia:lta käsin tavoittaa suuria määriä yleisöä. Haluan alkavana syksynä panostaa markkinointiin ja olla esillä jatkuvasti kaikkialla. Toki ajan käyttöä on rajallisesti, mutta kyllä käytännössä olen huomannut markkinointini vaikutuksen. Matalan volyymin markkinointi, mutta silti vähänkään esillä olo saa ihmiset kiinnostumaan kotipaikkakunnallani tekemisestäni. Sosiaalisen median päivittämisellä saa luotua mielikuvia ihmisiin ruutujen toisella puolella. Joten minulle teemaksi, markkinoi kokoajan kaikkialla.

 

Tukeutuuko toimialani toiminnallisuuteen vai tunteisiin? Miten lisätä tunteisiin vetoavaa toimintaa?

Liikunta- ja hyvinvointialalla koen ostopäätöksen tukeutuvan enemmän tunteisiin. Asiakkaalla voi olla tunne, ettei riitä omana itsenään ja halutaan muutoksia itseensä tai asiakkaalla on epävarmuutta miten aloittaa matka kohti terveyttä edistäviä elämäntapoja. Yrityksille tarjottaessa palveluita voidaan vedota työhyvinvoinnin sekä työtehokkuuden edistäjäksi. Tunteisiin vetoavaa toimintaa voisi olla esimerkiksi markkinointi ja sisällöntuotanto. Hyvällä markkinoinnilla saadaan herätettyä tunteita. Hyvässä markkinoinnissa yleisö pystyy samaistumaan tunteeseen, mikä markkinoinnissa halutaan välittää.

 

Missä yhteydessä palveluitani käytetään? Mitä tapahtuu ennen sitä, sen aikana ja jälkeen?

Ennen palvelunkäyttöä tyypillisimmin asiakas näkee ongelman, johon haluaa ratkaisun. Ongelma voi olla väsymys, lihasten kireys, lihasmassan muutokset, rasvamassan muutokset, yms. Yrityksellä ongelma voi näkyä tehottomuutena sekä uuvuttavana työympäristönä. Yleensä siis palveluihin hakeudutaan ongelman ilmetessä. Palvelun aikana ymmärretään ja korjataan mahdollisia vääristymiä toimintatavoissa, jotka ovat johtaneet ongelmalliseen tilanteeseen. Palvelun jälkeen asiakas onnistuu pitämään kiinni muutoksista tai palaa vanhoihin rutiineihin. Tärkeää olisi, että edes joku huonoista rutiineista saataisiin korjattua. Liikunnan ja terveyttä edistävien teemojen tulisi olla päivittäisissä rutiineissa mukana, jotta mahdollisuudet menestyksekkääseen arkeen on paremmat.

 

Ostajaryhmät? Miten luoda arvoa muille asiakasryhmille.

Ostajaryhmät ovat pääsääntöisesti aikuiset palkkatyössä käyvät sekä yritykset. Haluan löytää ratkaisun, miten voin tehdä nuorista aikuisista ja opiskelijoista asiakkaitamme. Kysymykseen miten luoda arvoa tälle asiakasryhmälle on ratkaistava. Nuorilla on paljon tietoa saatavilla, joten he kyllä jossain määrin tietävät ja ymmärtävät terveyden vaalimisen teemoja. Haasteena on usein mielihalut ja itsekuri. Voisin viedä käytäntöön rakentaa yhteisöjä näille nuorille, joista he saisivat samanaikaisesti sosiaalista pääomaa sekä liikunnan tuottamia hyötyjä.

 

Mitkä ovat yritykseni toimialan vaihtoehto aloja? Miksi asiakkaat tekevät valintoja niiden välillä?

Kuulin juuri Personal Traineriltä, että asiakas päätyi valitsemaan valmentajan sijaan urheilukellon. Urheilukello ei varmasti anna samanlaista inspiraatiota mitä valmentajalla olisi tarjota. Mutta urheiluteknologia on vaihtoehto valmennukselle. CrossFit on trendaava harrastus, jossa toiminta on hyvinkin yhteisöllistä. Siitä kulttuurista olisi paljon opittavaa. Verkkovalmennukset sekä valmisohjelmat ovat kilpailijoina valmennustoiminnalle. Vaihtoehtoisia aloja asiakkaille voivat olla myös urheiluharrastukset. Yhteisöllisyys korostuu siinäkin, joten voisin miettiä miten palveluni ovat yhteisöllisiä ja mukaansatempaavia.

 

Tiimiakatemia

tiimiakatemia

Etusivulle

Picture of Fysiikkavalmentaja Elias

Fysiikkavalmentaja Elias

elias@fysiikkavalmentaja.fi