Psykologinen palautuminen | Tiimiakatemian kirjareflektio

Psykologinen palautuminen on Anniina Virtasen kirjoittama kirja. Kirja käsittelee käytännössä ainoastaan psykologista palautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kirja antoi paljon oppeja psykologisen palautumisen edistämiseksi. Minulle jäi sellainen tunne, että asiat toistivat pitkälti kaikkea aikaisemmin oppimaani. Kirja antaa lukijalle paljon tietoa uupumuksesta, stressistä ja ahdistuksesta, niin näen vaarana, että lukija saattaisi entistä helpommin diagnosoida itsellään näitä. Koen että, kun tietoisuus ihmisillä kasvaa aiheesta, niin itselleen diagnosoimisen vaara on suurempi. Juuri kuulin jossain sanottavan, että lääkiksen- ja psykologian opiskelijoilla on taipumusta alkaa diagnosoimaan eri sairauksia itsellään, kun tietoisuus kasvaa opintojen myötä.


Stressaava tiimi

Meidän tiimillä on taipumusta stressiin. Olemme juuri nyt pisteessä, jossa tuntuu kuin koko Tiimiakatemia olisi täysin uupunut ja väsynyt. Palattuani muutaman sairauspäivän jälkeen, minullekin ilmeni, kuinka paljon näinä päivinä oli tapahtunut. Tämä on aika kinkkinen tilanne, jota minun tulisi opiskella enemmän. Kuinka edistää tiimin hyvinvointia? Herää ajatuksia, että pitäisikö keskittyä tiimin toimintaan vai lähteekö se kuitenkin yksilöstä käsin. Mielestäni se on täysin yksilöistä riippuvaisia, jotka vaikuttavat tiimiin. Miten saataisiin yksilö ymmärtämään oman hyvinvointinsa vaalimisensa, jotta saataisiin arki energisemmäksi. Hyvinvointipäällikkönä pyörittelen paljon asioita mielessäni, mutta en yksinkertaisesti koe, että voisin mennä auttamaan ja jaarittelemaan liikunnan ja unen merkityksestä tiimiyrittäjälle, joka ei ole valmis ottamaan apua vastaan.


Tiiminä me vaellamme jatkuvasti kriisistä toiseen. Maanantai alkaa ja istumme johtoryhmän kanssa alas. Keskustellaan menneestä viikosta ja tiimin pisteistä. Nähdään puutteita siellä ja uusi kriisi on valmis. Viedään kriisi ykkösasiaksi tiimipalaveriin ja käsitellään kriisi, niin kuin joka maanantai ja jatketaan teennäisesti motivoituneina viikon seuraaviin askareihin. Ollaan luotu asiasta jo tapa ja siitä irti pääseminen tulee olemaan haastavaa. Tiimimme edelleen luo tiimin sisäisistä ongelmista suurempia, kuin ne ovat. Liiketoimintamme ongelmat ovat kuin mitättömät ja laiminlyödään niitä. Onko meille sitten liian jännittävää ja pelottavaa käsitellä ongelmia asiakkaiden kanssa, niin helpompi vain keskenämme ratkoa tiimin ongelmia, kun teoriapisteitä ei saavuteta.


Mitä itse voisin tehdä asian eteen? Olen yrittänyt tuoda treeneihin positiivista ilmapiiriä ja hieman huumoria tekemiseen tietoisesti lisää. Tätä kautta haluaisin luoda enemmän hyvinvointia ilmapiiriimme, jossa tehdään asioita hymyssä suin. Minä en niinkään jaksa välittää muiden opintojen etenemisestä, sillä se vastuu on jokaisella itsellään ja vaatimukset opintojen suorittamiseksi on tehty selväksi. Tavoittelen sitä, että jokainen löytäisi projektinsa minkä parissa työskennellä iloisesti ja menestyminen silmissään.


Palautuminen on arjen tasapainottelua (Virtanen 2021)

Tuon kirjasta esiin tämän lauseen teemoineen. Psykologinen palautuminen on sitä, että arki koostuisi sopivasta määrästä haasteita ja palautumista. Tasapainoinen arki muodostuu fyysisestä- ja psyykkisestä rasituksesta sekä palautumisesta. Arjessa täytyy olla sopivasti palautumista kuormitukseen nähden. Tiimiyrittäjän olisi hyvä ymmärtää, mikä on itselleen palautumista ja mikä ei. Onko raskaan työpäivän jälkeen palautumista tehdä intensiivisiä keskittymistä vaativia asioita, kuten tietokonepelaamista tai vetää intensiivinen liikuntasuoritus. Toki liikunta on hyvästä, mutta jos mieli on todella stressaantunut, niin raju fyysinen stressi lisäksi ei ole hyvä yhdistelmä. Hyviä kokemuksia on esimerkiksi fysiikkavalmentajan palveluista ja valmennuksesta!


Psykologisen palautumisen ammattilainen

Psykologinen palautuminen on nykyajan haaste, etenkin nuorilla. Nuorissa on meidän tulevaisuus, joten tämä voisi tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa hyvinvointialalla on entistä enemmän töitä. Haluan rakentaa tulevaisuuden työni liikunta- ja terveysalalle. Minulle on tärkeää, että työssäni vallitsee hyvä ilmapiiri. Koen, että olemme onnistuneet hyvinvointitiimillämme luomaan mahtavan ilmapiirin tekemiseemme. Olemme kaikki innostuneita asiasta, jota teemme ja pidämme hauskaa palavereissa. Meillä on jo nyt todella hyvä henki porukassamme emmekä ole edes tiimiytymisen eteen tehnyt paljon töitä tietoisesti. Mahtavaa, kun on löytynyt ihmisiä, jotka jakavat samoja mielenkiinnonkohteita ja samanlaisen lähes samanlaisen arvomaailman. Koen, että meillä on turvallinen ilmapiiri, jossa voi olla oma itsensä. Jos kaipaat valmennusta tai konsultointia, niin tutustu lisää FeelEnergyn tiimiin


Minun merkityksellinen elämäni

Löydän oman merkityksellisyyteni tänään kotoa ja perheen luota. Olen viime aikoina ollut vähemmän yhteydessä perheeseeni. Merkityksellisyyteni syntyy sosiaalisista suhteista ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. Nautin pienestä kilpailusta läheisien kanssa. Onnistumiset ja tavoitteiden saavuttaminen luo merkityksellisyyttä elämääni.


Mitä merkityksellistä olen saanut aikaiseksi kuluneella viikolla?

Tänään on donitsitorstai ja istun Hohkeen pöydässä kirjoittaen. Koen donitsitorstain luovan merkityksellisyyttä minulle ja meidän tiimillemme. Ihmiset haluavat tulla torstaina akatemialle, kun tiedetään, että kello 10 syödään yhdessä donitsit. Hyvinvointitiimimme luo minulle merkityksellisyyttä, kun saadaan yhdessä tehdä työtä merkityksellisen asian kanssa. Pääsääntöisesti ihmiset kokevat merkityksellisyyttä jakaessaan asioita. “Ei se mitä saat, vaan mitä anna”. Pelasin eilen veljeni kanssa F1-ps4 peliä onlinessa ja juteltiin kaikesta, se oli merkityksellistä.


Tiimiakatemian merkityksellisyys tiimiyrittäjän näkökulmasta

Tiimiakatemialla on noussut merkityksellisyys puheeksi. En osaa sanoa, onko se aikaisemmin ollut merkittävä teema, mutta nyt on. Mietin omaa vastuutanikin tästä, kun tuon asioita puheeksi ja esille, niin siitäkin joku voi ottaa koppia ja saada ajatuksen omasta merkityksellisyyden puutteesta. Kun opitaan toisilta jatkuvasti uutta, niin tapahtuuko oppiminen niin huonossa kuin hyvässäkin. Voiko olla, että vaikutetaan alitajuisesti muihin jatkuvasti ja peilaamme omaa elämää muihin. Jos joku treeneissä tuo esiin väsymystään, niin millainen vaikutus sillä on toisen aivoille ja tunnetilalle.


Merkityksellisyyttä syntyy, kun voimme avoimesti olla omia itseniämme ryhmän kesken. Koen suurempaa merkityksellisyyttä pienessä ryhmässä, kuin koko tiimin kanssa. Pitääkö olla huolissaan? Tavallaan kyllä, mitä voisin itse tehdä ja mitä tiimimme voisi tehdä, että olisi merkityksellisempää tehdä työtä koko tiimin kanssa, kuin vain läheisten samanlaisten arvojen jakavien henkilöiden kanssa. Tiimiakatemialla tiimin tulisi olla asia 1, jonka kanssa yhdessä tavoitellaan tavoitteita.

Merkityksellisyyttä tiimiakatemialle voisi lisätä yhteisten tavoitteiden laatiminen ja niiden tavoittelu motivoituneina. Motivaatiota ei voi pakottaa ja se hankaloittaa tiimin toimintaa, jos kaikki ei puhalla yhteen hiileen. Yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen luo toimintatavan, miten jokaisen tulisi toimia. Minun merkityksellisyyteni akatemialla syntyy siitä, kun teen töitä hyvien tyyppien kanssa.


Yritysidea

Tulevaisuuteni yritysidea pohjautuu juuri psykologiseen palautumiseen ja psykologisen tasapainon edesauttamiseen. Haluan luoda hyvää fiilistä muille ihmisille ja innostavien ihmisten ympäröimänä työssäni. Alkuun yritys voisi painottua erilaisiin valmennuksiin terveyden edistämiseksi. Yrityksessäni mitattaisiin ihmisten energisyyttä ja innostuneisuutta elämässä, ei ulkoisia mittareita, kuten hauiksen kokoa tai vatsalihaksia. Yritys olisi siis valmennustalo, josta ihminen voisi hakea tukea hyvinvointinsa parantamiseksi. Haluan asiakkaideni olevan aidosti motivoituneita muuttamaan tapojaan elämässään. Tapojen muutos tulee olla loppuelämän projekti, ei parin kuukauden mittainen jakso. FeelEnergy!

Lähteet:
Virtanen, A; 2021; Psykologinen palautuminen


Picture of Fysiikkavalmentaja Elias

Fysiikkavalmentaja Elias

elias@fysiikkavalmentaja.fi