Johtamisen filosofia | Tiimiakatemia

Johtajuus on toiminnan johtamista. Johtajuutta tarvitaan etenkin silloin, kun on määränpää saavuttaa tavoitteita. Johtajuuden tulisi kuulua kaikille, vaikka päävastuu kuuluu johtajalle tai esimiehelle. Hyvän johtajan tulee osata ymmärtää muita ja osata olla myös johdettavana. Hyvän johtajan merkki on, että johtaja on halukas oppimaan uusia asioita ja on valmis jakamaan uutta tietoa muille. Johtajan tärkein ominaisuus on auktoriteettisuus. Hyvä johtaja saa muut henkilöt hiljentymään johtajan kertoessa suunnitelmista. 


Johtajan tulee luoda turvallinen ilmapiiri yhteisölleen. Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri antaa muille rohkeutta haastaa johtajan mielipiteitä. Hyvä johtaja osaa omalla toiminnallaan saada muista jäsenistä suuremman potentiaalin heidän käyttöönsä. Kun yksilö yhteisössä luottaa itseensä ja saa tehtyä tulosta tiimille omalla panoksellaan, niin luottamus molemmin osapuolin johtajan ja johdettavan välillä on täydellistä. Johtajuutta voidaan jakaa jäsenille huoletta, sillä luotetaan johtajuuden onnistuvan myös muilta, kuin johtajalta itseltään.Johtajuus on esimerkkiä. Johtajan tulee olla määrätietoinen ja näyttää esimerkkiä muille jäsenille. Johtaja omalla toiminnallaan luo vaatimustasoa ympäristölle. Johtaja ei voi vaatia johdettaviltaan asioita, joihin johdettavaa ei ole perehdetetty kunnolla. Johtaja omalla esimerkillään näyttää johdettavilleen, kuinka esimerkiksi työ tulisi suorittaa.Hyvä johtaja on realisti. Johtaja on oikeudenmukainen ja kohtaa jokaisen alaisen sekä samanarvoisen samalla tavalla. Johtaja kohtelee kaikkia tasavertaisesti. Hyvä johtaja kantaa vastuun tekemisistään ja myöntää virheensä.

Picture of Fysiikkavalmentaja Elias

Fysiikkavalmentaja Elias

elias@fysiikkavalmentaja.fi