Ilmiön kaava | Tiimiakatemia kirjareflektio

Ilmiön kaavan on kirjoittanut Lauri Hilliaho ja Johanna Puolitaival ja se on julkaistu vuonna 2015. Kirja käsittelee eri ilmiöitä esimerkiksi Robinin nousua ihmisten tietoisuuteen frontside ollie kappaleellaan. Lisäksi Matkahuoltoa ja Nokiaa käytettiin esimerkkeinä. Kirjassa kerrottiin ilmiöiden kaavoista, ilmiöiden innostujista sekä vahvistajista. Ilmiö syntyy tarinoista ja tunteista mitä ilmiö herättää.

Ilmiö syntyy tarinoista

Tarinat ovat aina kiinnostaneet ihmisiä ja ne herättävät tunteita. Tarinoissa yleensä on hyvä ja paha, joihin yleisö voi samaistua. Tarinat ovat aina kiinnostaneet minua. Seuraavassa kappaleessa käsiteltävä Gettomasa on mielestäni luonut hienoa tarinaa siitä, kuinka uhmakas nuori on päättänyt olla Suomen paras. Myös tietyt urheilijat ja valmentajat ovat onnistuneet rakentamaan ympärilleen ehkä jopa tiedostamattaan tarinan, joka saa minut kiinnostumaan heidän tekemisistään. Tarinoiden mielenkiinto on sankarin kasvusta ”pienestä ihmisestä” isoksi vaikuttajaksi tai menestyjäksi. Tavoitteellisuus ja määrätietoisuus luo mieleenpainuvaa tarinaa ihmisen elämästä.

Gettomasa KSML-haastattelu ilmiön kasvattajana?

Hetki sitten oli tämä artikkeli Keski-Suomalaisessa, jossa toimittaja soitti Gettomasalle ja alkoi haastattelemaan häntä. Enempää itse haastattelua tässä avattuna, niin mielestäni tämä oli taas yksi iso palanen hänen tarinassaan. Juttu saavutti merkittävän näkyvyyden ja Gettomasa toimi mielestäni hyvin tyypillisenä omana itsenään hänen julkisuuskuvan tuntiessani. Kuitenkin tietylle yleisölle hän on vieraampi ja he kauhistelivat hänen käytöstään. Kuitenkin jollain tapaa mielestäni normaali reaktio Gettomasalta. Gettomasan fanit ja innostujat ovat mahdollisesti tykänneet, että hän tuo tyyliään taas näin ronskisti esille. Hänen tietynlainen kusipäisyys, määrätietoisuus, tinkimättömyys ja itsevarmuus on vaikuttavaa sekä uskon hänen olevan hyvin pitkälti menestynyt tämän mindsetin avusta. Juttu herätti paljon tunteita niin omassa heimossa, kuin vastustajissakin. Tärkeintä on, että tarinalle löytyy yhteinen vihollinen.

Linkki artikkeliin tässä: https://www.ksml.fi/paikalliset/5494064

Ilmiön luominen on haastavaa ja se vie aikaa ”perusmarkkinoinnilta”

Kirjassa puhuttiin, että jos haluaa rakentaa ilmiötä, niin se vie aikaa markkinoinnilta. Tietenkin jos esimerkiksi yrityksen markkinointitiimi on iso, niin uskon kyllä, että molemmille löytyy aikaa. Uskon, että ilmiöistä on mahdotonta sanoa etukäteen, mikä menestyy ja mikä taas ei ota tuulta alleen. Minulla on jokin uskomus siitä, että liian valmiiksi rakennettu ilmiö ei toimi, vaan ilmiö syntyy pikemminkin monien asioiden seurauksista. Tätä uskomusta olisi hyvä haastaa lisää ja lukea esimerkiksi tutkimuksia aiheesta.

Onko kirjat oikeastaan kuinka luotettavia lähteitä? Usein kirjoissa onkin kirjoittaman omaa kokemusta ja mielipidettä, joka voi olla täysin toisen asiantuntijan mielipiteen vastainen. Markkinointi on siitä mielenkiintoinen aihe, koska mielestäni on lähes mahdotonta sanoa mikä on ”se oikea” markkinointitapa. Ihmiset on niin erilaisia ja jokainen yksilö on kiinnostunut eri asioista. Markkinointi on kuin käyttäytymistiedettä, jossa olisi tärkeää tuntea kohderyhmä mahdollisimman hyvin. Siksi ehkä olen kiinnostunut liikunnasta ja ihmisen biologiasta, sillä niiden tieto on jo melko vankkaa ja uusimpia tutkimuksia on vaikeata kumota. Markkinoinnissa trendit muuttuvat jatkuvasti, mikä sekin on mielenkiintoista psykologisesta näkökulmasta.

”Älä tarjoa ilmiön innostujille kaikkea informaatiota, vaan sen sijaan jätä heille työsarkaa ja osallistamista. Tämä tekee innostujan kokemuksesta henkilökohtaisen ja rikkaan” (Hilliaho 2015)

 

Jokainen haluaa olla arvostettu. Miten luoda yleisölle arvokkuuden tunnetta?

Tässä on mielenkiintoinen pohdinnan aihe ilmiöihin, markkinointiin sekä arkielämään liittyen eli miten luoda toiselle arvokkuuden tunnetta. Ilmiöitä miettiessä on varmasti tärkeää miettiä ilmiön ja ilmiön yrittäjän tavoite. Yhteenkuuluvuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista ja sitä kautta voisi luoda arvokkuuden tunnetta toiselle, jos saa hänet yhdistettyä yhteisöön. Myös jos keksisi keinon, miten luoda toiselle itsevarmuuden tunnetta ja, että häntä kuunnellaan. Näin voisi luoda ihmisille arvokkuuden tunnetta. Sosiaalisessa mediassa voi olla vaikeaa, kun vuorovaikutus on haastavaa, eikä nähdä toistemme kehonkieliä. Haluaisin luoda ihmisille arvokkuuden tunnetta sillä, että voin jutella, kysyä, olla kiinnostunut ja yhdessä ajatella asioita heidän kanssaan.

Cheek ja Gettomasa ilmiöinä

”Muutin olosuhteet, en antanut niiden muuttaa mua” (Cheek 2016). Näin Cheek lauloi biisillään ja tässäkin ilmiön mielestäni on luonut määrätietoisuus, periksiantamattomuus ja oman jutun tekeminen muiden mielipiteistä välittämättä. Niin kuin olen sanonut, se on hieno tarina ja se inspiroi minua. Seuraavaksi tullaan kysymykseen, miksi minua innostaa tarinat, joissa sankari on intohimoinen, määrätietoinen, periksiantamaton ja uskollinen omalla visiolleen? En kykene tällä hetkellä haastamaan ajatustani tähän kysymykseen yksin.

”Kuluttajat mukaan tuotteiden ja ideoiden suunnitteluuprosessiin” (Hilliaho 2015).

 

Ihmiset ovat ylpeitä, kun saavat vaikuttaa asioihin ja heidän mielipidettään arvostetaan. Mitä keinoja olisi, jotta saisi yleisön sitoutettua suunnitteluun ja ideointiin, jotta ilmiö muuttuisi heille henkilökohtaisemmaksi?

Millainen ilmiö Tiimiakatemia on?

Tiimiakatemiahan on itse nimennyt itsensä yrittäjyyden huippuyksiköksi, mutta ei se taida näyttäytyä kovin monellekkaan sellaisena. Monissa asiakastapaamisissa on tullut esiin, että he ajattelevat Tiimiakatemian olevan korkeakoulu, jossa tehdään erilaisia projekteja opintojen saavuttamiseksi. Joissain piireissä esiin on noussut, että tiimiakatemia on ajatushautomo. Kuuntelin tänään juuri yliopiston kliinisen psykologian oppituntia ja siellä puhuttiin, kuinka tärkeää on kriittinen ajattelu sekä omiin ajatuksiin suhtautuminen kriittisesti. Hassua, että me tiimiakatemialla puhumme samoista asioista, mitä psykologian opiskelijat yliopistossa. Yhteenvetona kuitenkin Tiimiakatemia ilmiönä on mielestäni juuri se korkeakoulu, jossa opinnot suoritetaan opinnot tekemällä projekteja ja oppimalla yhdessä muiden kanssa. Tiimiakatemialla on todella iso potentiaali olla se yrittäjyyden huippuyksikkö, mutta vielä on matkaa siihen. Itse me tiimiyrittäjät luomme kulttuurin ja tämänhetkinen kulttuuri ei vastaa minulle sitä unelmaa, mitä tiimiakatemia voisi olla.

Millainen ilmiö haluaisin FeelEnergyn olevan?

Tavoitteeni ja FeelEnergyn tavoite on edistää ja tukea Suomalaisten hyvinvointia, suorituskykyä ja energisyyden tekijöiden tuntemista. Ilmiönä olen miettinyt, että FeelEnergy vahva liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjien markkinointialusta, joka tuo lisäarvoa nuorille aikuisille. Olisi mahtavaa, että FeelEnergy olisi tunnettu vilpittömyydestään auttaa yksilöitä kohti energiatehokkaampia ratkaisuja omassa mielessään sekä liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjiä löytymään omalle kohderyhmälleen.

Olisi mahtavaa, kun ihminen ajattelisi uutta liikunta- tai hyvinvointivalmennusta, niin ensimmäisenä hänelle tulisi mieleen etsiä valmentajaa FeelEnergyn alustalta. Myös vastaanottopalveluissa kuten hieronnat ja fysioterapiakäynnit. Olen huomannut, että nykypäivänä ihmisillä todellakin on usein tarve päästä sanomaan oma mielipiteensä ja kokemus asiaan. Nykypäivänä, kun tietoa on lähes kaikilla kaikesta, niin on vaikeaa myydä hyvinvointia uutena ja merkityksellisenä asiana. Jotain täytyisi keksiä, miten sitouttaa yleisö FeelEnergyyn.

Ilmiön jalkauttamisen menestystekijät

   • Varaa resursseja

   • Huolehdi, että tiimistäsi löytyy osaaja, joka tuntee kohderyhmän

   • Säilytä suunta

   • Älä tyydy vain yhteen joukkoon

   • Luota innostujiin

   • Säilytä johtajuus

  ”Tuttu muoto lisää tarinan muistettavuutta ja kerrottavuutta”

  ”Sankari tarjoaa kuulijalle samaistumisen ja ihailun kohteen. Sankari on ilmiön keskiössä ja ihmisten huomio on hänessä – valitse sankarisi sen mukaan, mitä haluat ilmiössä korostaa.”

  ”Vihollinen yhdistää ihmiset ja osoittaa ilmiön merkityksen”

  ”Salamyhkäisyys herättää halun tietää enemmän”

  (Hilliaho & Puolitaival 2015)

  Picture of Fysiikkavalmentaja Elias

  Fysiikkavalmentaja Elias

  elias@fysiikkavalmentaja.fi