Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle – Onnistunut hyvinvointitapahtuma | Tiimiakatemia kirjareflektio

Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle 

Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle on Tytti Huhtaniskan & Johanna Tirrosen tekemä digikirja tapahtuman tuottamisesta. Luin kirjan osana Onnistunut hyvinvointitapahtuma -kurssia (5op), jonka löysin CampusOnlinesta, sillä aihe kiinnostaa minua. Kirjan sekä muiden lähteiden pohjalta kurssilla tentittiin kolme aihealuetta, jotka muodostavat kurssiarvosanan. Aiheet olivat 1. Hyvinvointitapahtuman ideointi, suunnittelu ja toteutus, 2. Hyvinvointitapahtuman johtaminen ja sidosryhmät sekä 3. Tapahtuman myynti ja markkinointi. Tässä reflektiossa pohdin ajatuksiani kirjasta sekä kurssin muista materiaaleista saaduista opeista.  


Hyvä idea on tapahtuman lähtökohta 

Tapahtuma lähtee liikkeelle aina ideasta. Ilman ideaa on haastava lähteä toteuttamaan tapahtumaa. Tapahtumalle tulee olla kysyntää ja tarvetta, jotta siitä saadaan menestyvä ja asiakkaille luotua elämys. Kun idea on selvä, niin on aika kerätä työryhmä ja alkaa luomaan suunnitelmia sekä kartoittamaan alihankkijoita tapahtuman mahdollistamiseksi.  

Markkinoinnin merkitys 

Markkinoinnin merkitys on todella suuri. Markkinointia suunnitellessa tulee miettiä, keitä halutaan tavoittaa ja millaisia mielikuvia luodaan kohderyhmälle. Ilman markkinointia tapahtuma tai palvelu ei kyllä varmasti saa odotettuja tuloksia. Markkinointi on alkanut kiinnostamaan minua paljon. Markkinointiin liittyvät tarinat ja psykologia ovat aiheita, joita haluan oppia lisää sekä tulevaisuudessa oppia tekemään markkinointia, joka saa vedottua asiakkaan tunteisiin. Markkinointia tehdessä tulee tuntea oman markkinoitavan palvelun, tapahtuman tai tuotteen kohderyhmän ja vastata heidän tarpeitaan. En osaa varmaksi sanoa, mutta pohdin sitä, että käytetäänköhän paljon markkinointitapaa, jossa ensimmäiseksi markkinoinnin tavoite olisi luoda ikään kuin tyhjästä mielikuva asiakkaalle ongelmasta ja sitten tarjotaan ratkaisu tähän ongelmaan. Hyvässä markkinoinnissa minuun vetoaa samaistettavuus. Jos markkinoitava asia löytää juuri minun kipupisteeni, niin se saa minut tarttumaan asiaan ja tutustumaan lisää markkinoitavaan palveluun/tuotteeseen. 


Tapahtumantuottaminen on tiimityötä 

“Tapahtumia on vaikea tehdä yksin. Kotibileetkin ovat yleensä monen ihmisen yhteinen ponnistus: ruokaa ja juomaa tuodaan nyyttärihengessä, naapurilla on kainalossaan pari lisätuolia, yhdellä on tunnelmaan sopivat soittolistat, toinen tuo kitaran ja kolmas uuden lautapelin.”  

Näinhän se on, että tiimityöllä saavutetaan paremmat tulokset. Hyvässä tiimissä jokainen tietää roolinsa ja osaa tuoda oman täyden panostuksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jokaisella ihmisellä on vähän erilaiset lähtökohdat, kokemukset, asiantuntijuus ja persoonallisuus, niin yhteistä tavoitetta on helpompi tarkastella monesta näkökulmasta. Tärkeää on kuitenkin, että tämä yhteinen tavoite on kaikilla sama, jotta sitoutuminen projektiin on mielekästä itse kullekin. Huomaan itsestäni, kun lähden projektiin mukaan, niin jos en koe tavoitteen kiinnostavan minua, niin asenteeni työtä kohtaan on vähäisempi. Tarvitsen yhteisen tavoitteen eteen intohimoa projektia kohtaan. 


Projektinhallinta 

Tapahtuman järjestämisessä hyvä suunnittelu on elinehto”. Laadukkaat suunnitelmat auttavat projektin tekemistä ja suunnittelua. Suunnitelmat pitävät tapahtuman kannalta tärkeitä asioita sisällään kuten tavoitteet, aikataulut, resurssit, sisältö, tapahtuman vaiheet, riskit sekä työmenetelmät ja seuranta. Olen huomannut, että projekteja aloittaessa hyvät projektisuunnitelmat antavat helpotusta työhön, sillä kun jättää projektisuunnitelman tekemättä, niin tällöin lähes jokainen projektiryhmän aika on yhtä suunnittelua eikä ole olemassa punaista lankaa mitä kulkea. Nyt tulee raju yleistys, mutta Tiimiakatemialla vaikuttaisi olevan monilla samanaikaisesti todella monta projektia käynnissä, niin yhden projektin edistämiseen käytetään viikoittain muutama palaveritunti ja loput ajasta menee muissa palavereissa. Oli hienoa nähdä yhden kesäprojektin alkavan keväällä, niin alkupalavereiden jälkeen projektiryhmä sopi työajat seuraaville viikoille päivittäin klo 8–16 hoitaen ainoastaan projektin asioita ja näin saatiin asiat nopeasti hoidettua ja kesällä oli liiketoiminta käynnissä. 


Onnistunut hyvinvointitapahtuma 

Onnistunut hyvinvointitapahtuma kurssi oli minulle mielekäs lisä opintoihini, sillä minua kiinnostaa hyvinvointiala. Tulevaisuudessa olisi hienoa järjestää tapahtumia esimerkiksi liikuntaan, ravintoon tai hyvinvointiin liittyviä seminaareja sekä valmennusta. Vaikka kurssin nimi oli Onnistunut hyvinvointitapahtuma, niin aika vähäiselle huomiolle jäi hyvinvointi teema, vaan keskiössä oli itse tapahtumien järjestäminen.


Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle 

Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle on Tytti Huhtaniskan & Johanna Tirrosen tekemä digikirja tapahtuman tuottamisesta. Luin kirjan osana Onnistunut hyvinvointitapahtuma- kurssia (5op), jonka löysin CampusOnlinesta, sillä aihe kiinnostaa minua. Kirjan sekä muiden lähteiden pohjalta kurssilla tentittiin kolme aihealuetta, jotka muodostavat kurssiarvosanan. Aiheet olivat 1. Hyvinvointitapahtuman ideointi, suunnittelu ja toteutus, 2. Hyvinvointitapahtuman johtaminen ja sidosryhmät sekä 3. Tapahtuman myynti ja markkinointi. Tässä reflektiossa pohdin ajatuksiani kirjasta sekä kurssista.  


Hyvä idea on tapahtuman lähtökohta 

Tapahtuma lähtee liikkeelle aina ideasta. Ilman ideaa on haastava lähteä toteuttamaan tapahtumaa. Tapahtumalle tulee olla kysyntää ja tarvetta, jotta siitä saadaan menestyvä ja asiakkaille luotua elämys. Kun idea on selvä, niin on aika kerätä työryhmä ja alkaa luomaan suunnitelmia sekä kartoittamaan alihankkijoita tapahtuman mahdollistamiseksi.  


Markkinoinnin merkitys 

Markkinoinnin merkitys on todella suuri. Markkinointia suunnitellessa tulee miettiä, keitä halutaan tavoittaa ja millaisia mielikuvia luodaan kohderyhmälle. Ilman markkinointia tapahtuma tai palvelu ei kyllä varmasti saa odotettuja tuloksia. Markkinointi on alkanut kiinnostamaan minua paljon. Markkinointiin liittyvät tarinat ja psykologia ovat aiheita, joita haluan oppia lisää sekä tulevaisuudessa oppia tekemään markkinointia, joka saa vedottua asiakkaan tunteisiin. Markkinointia tehdessä tulee tuntea oman markkinoitavan palvelun, tapahtuman tai tuotteen kohderyhmän ja vastata heidän tarpeitaan. En osaa varmaksi sanoa, mutta pohdin sitä, että käytetäänköhän paljon markkinointitapaa, jossa ensimmäiseksi markkinoinnin tavoite olisi luoda ikään kuin tyhjästä mielikuva asiakkaalle ongelmasta ja sitten tarjotaan ratkaisu tähän ongelmaan. Hyvässä markkinoinnissa minuun vetoaa samaistettavuus. Jos markkinoitava asia löytää juuri minun kipupisteeni, niin se saa minut tarttumaan asiaan ja tutustumaan lisää markkinoitavaan palveluun/tuotteeseen. 


Tapahtumantuottaminen on tiimityötä 

“Tapahtumia on vaikea tehdä yksin. Kotibileetkin ovat yleensä monen ihmisen yhteinen ponnistus: ruokaa ja juomaa tuodaan nyyttärihengessä, naapurilla on kainalossaan pari lisätuolia, yhdellä on tunnelmaan sopivat soittolistat, toinen tuo kitaran ja kolmas uuden lautapelin.”  

Näinhän se on, että tiimityöllä saavutetaan paremmat tulokset. Hyvässä tiimissä jokainen tietää roolinsa ja osaa tuoda oman täyden panostuksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jokaisella ihmisellä on vähän erilaiset lähtökohdat, kokemukset, asiantuntijuus ja persoonallisuus, niin yhteistä tavoitetta on helpompi tarkastella monesta näkökulmasta. Tärkeää on kuitenkin, että tämä yhteinen tavoite on kaikilla sama, jotta sitoutuminen projektiin on mielekästä itse kullekin. Huomaan itsestäni, kun lähden projektiin mukaan, niin jos en koe tavoitteen kiinnostavan minua, niin asenteeni työtä kohtaan on vähäisempi. Tarvitsen yhteisen tavoitteen eteen intohimoa projektia kohtaan. 


Projektinhallinta 

Tapahtuman järjestämisessä hyvä suunnittelu on elinehto”. Laadukkaat suunnitelmat auttavat projektin tekemistä ja suunnittelua. Suunnitelmat pitävät tapahtuman kannalta tärkeitä asioita sisällään kuten tavoitteet, aikataulut, resurssit, sisältö, tapahtuman vaiheet, riskit sekä työmenetelmät ja seuranta. Olen huomannut, että projekteja aloittaessa hyvät projektisuunnitelmat antavat helpotusta työhön, sillä kun jättää projektisuunnitelman tekemättä, niin tällöin lähes jokainen projektiryhmän aika on yhtä suunnittelua eikä ole olemassa punaista lankaa mitä kulkea. Nyt tulee raju yleistys, mutta Tiimiakatemialla vaikuttaisi olevan monilla samanaikaisesti todella monta projektia käynnissä, niin yhden projektin edistämiseen käytetään viikoittain muutama palaveritunti ja loput ajasta menee muissa palavereissa. Oli hienoa nähdä yhden kesäprojektin alkavan keväällä, niin alkupalavereiden jälkeen projektiryhmä sopi työajat seuraaville viikoille päivittäin klo 8–16 hoitaen ainoastaan projektin asioita ja näin saatiin asiat nopeasti hoidettua ja kesällä oli liiketoiminta käynnissä. 


Onnistunut hyvinvointitapahtuma 

Onnistunut hyvinvointitapahtuma kurssi oli minulle mielekäs lisä opintoihini, sillä minua kiinnostaa hyvinvointiala. Tulevaisuudessa olisi hienoa järjestää tapahtumia esimerkiksi liikuntaan, ravintoon tai hyvinvointiin liittyviä seminaareja sekä valmennusta. Vaikka kurssin nimi oli Onnistunut hyvinvointitapahtuma, niin aika vähäiselle huomiolle jäi hyvinvointi teema, vaan keskiössä oli itse tapahtumien järjestäminen.


Jos markkinointipalvelut tai konsultointi kiinnostaa, niin tutustu FeelBusiness

Picture of Fysiikkavalmentaja Elias

Fysiikkavalmentaja Elias

elias@fysiikkavalmentaja.fi